Dron

Filmy z drona zrewolucjonizowały rynek filmu i fotografii lotniczej. Widoki wcześniej dostępne wyłącznie dla realizacji wysokobudżetowych, są już w zasięgu kieszeni przeciętnego Kowalskiego.  Specyfika bezzałogowych statków powietrznych czyni je uniwersalnym narzędziem filmowca i fotografa. Drony zastępują w większości zastosowań nie tylko wykorzystywane wcześniej załogowe statki powietrzne – samoloty, śmigłowce, motolotnie – ale też dźwigi, z których korzystano, by realizować projekty wymagające wyniesienia kamer lub aparatów na kilkanaście/kilkadziesiąt metrów nad poziom gruntu.

Dążenie do umieszczania w projektach zdjęć z drona rzadko wynika z konieczności pokazania szerszej perspektywy. Szczerze mówiąc – zdjęcia, wykonane z perspektywy lotu ptaka, są bardziej efektowne. Cóż – różnią się od widoku, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień. Nic dziwnego, że znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie oczekiwanym efektem jest zwrócenie uwagi i zachwyt odbiorcy.

Wymogi prawne:

Zgodnie z obowiązującym prawem do wykonywania lotów w celach komercyjnych, na przykład takich jak filmowanie czy fotografowanie, sterujący dronem musi posiadać licencję – świadectwo kwalifikacji operatora drona UAVO (wymóg posiadania licencji został zapisany w art. 95, ustęp 2, punkt 5a Ustawy Prawo Lotnicze z 3 lipca 2002 roku). Dodatkowo obowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie OC od skutków zdarzeń podczas wykonywanych operacji lotniczych.


świadectwo kwalifikacji

Zlecając firmie PRONTON wykonanie zdjęć lub filmów zyskujesz pewność, że zostaną one zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez licencjonowanego operatora bezzałogowego statku powietrznego (UAVO). Posiadam świadectwo kwalifikacji nr PL.33360.UAVO z dnia 25.11.2015 r., a także ważne ubezpieczenie OC.

Należy pamiętać, że nawet posiadanie świadectwa kwalifikacji i ubezpieczenia nie pozwala na wykonanie lotu w każdym miejscu i w każdych warunkach. Więcej na temat zasad lotów, ograniczeń w przestrzeni powietrznej i obowiązków operatora bezzałogowego statku powietrznego – w artykułach. W przypadku wątpliwości co do warunków wykonania lotu w danej lokalizacji zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, z wykorzystaniem dostępnego na stronie formularza.